Εκδόσεις 2006 και 2008

Η "Ναυσίβιος Χώρα" είναι περιοδική έκδοση της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων αφιερωμένη στις Ναυτικές Επιστήμες. Την εποπτεία και το συντονισμό της έκδοσης έχει η Προεδρία Ακαδημαϊκών Θεμάτων της Σχολής. Σκοπός της έκδοσης είναι η δημιουργία και καθιέρωση ενός εντύπου που θα αξιοποιείται ως βήμα ενημέρωσης και επιστημονικού διαλόγου αλλά και προβολής του ερευνητικού και ευρύτερου επιστημονικού έργου του διδακτικού εκπαιδευτικού προσωπικού της Σχολής, καθώς και των αποφοίτων της.

ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ

Ο τίτλος παραπέμπει ευθέως στην Ελλάδα, ως χώρα-τόπο του οποίου ο "βίος" συναρτάται με τη θάλασσα και πλοία, εξαρτάται από τη θάλασσα και τα πλοία, ερείδεται στη θάλασσα και τα πλοία. Η θάλασσα και τα πλοία είναι ζωογόνος πνοή για την Ελλάδα. Η «Ναυσίβιος Χώρα» φιλοξενεί:

  • Ερευνητικές εργασίες, τα πορίσματα των οποίων μπορούν να θεωρηθούν ως σημαντική συνεισφορά στην επιστημονική γνώση.
  • Εφαρμοσμένες μελέτες, οι οποίες αντιμετωπίζουν ιδιαιτέρως δυσχερή ή ειδικά προβλήματα με υψηλό βαθμό πρωτότυπης επίλυσης ή τεχνολογικής αποτελεσματικότητας.
  • Ενημερωτικά άρθρα με πλήρη και διεισδυτική διερεύνηση των σύγχρονων επιστημονικών εξελίξεων, σε διεθνές επίπεδο, επί συγκεκριμένων επιστημονικών ή/και ερευνητικών θεμάτων.

Ως περιοδική έκδοση αφιερωμένη στις Ναυτικές Επιστήμες επικεντρώνεται σε θέματα που αφορούν -αμέσως ή εμμέσως- την μείζονα περιοχή των Ναυτικών και των συγγενών με αυτή Επιστημών. Οι συγγραφείς είναι μέλη του διδακτικού εκπαιδευτικού προσωπικού της Σχολής και απόφοιτοι, σημερινά στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Την αξιολόγηση των εργασιών αναλαμβάνουν τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής, η οποία αποτελείται από μέλη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας και επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους. Κριτήρια αποτελούν η πρωτοτυπία, η επιστημονική επάρκεια, η πληρότητα στην ανάπτυξη του θέματος, καθώς και η γενική εικόνα του κειμένου ως προς τη γλώσσα και το ύφος.

ΣΥΝΤΑΞΗ - ΕΚΔΟΣΗ:

Η «Συντακτική Επιτροπή», αποτελούμενη από μέλη ΔΕΠ της Σχολής, καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές των άρθρων, αναλαμβάνει τη διαχείριση των εργασιών που υποβάλλονται και την επικοινωνία με τους συγγραφείς, επιλέγει τα μέλη της "Επιστημονικής Επιτροπής" και συντονίζει το έργο της και επιμελείται συνολικά- την μορφή και την αισθητική του τεύχους. Η "Ναυσίβιος Χώρα" εκδίδεται περιοδικά ανά διετία. Το πρώτο τεύχος κυκλοφόρησε το 2006. Το δεύτερο το 2008.

ΔΙΑΝΟΜΗ - ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ:

Η εκτύπωση, η βιβλιοδεσία και η διανομή της "Ναυσιβίου Χώρας" γίνεται με μέριμνα της ΣΝΔ. Τεύχη αποστέλλονται στην Βουλή των Ελλήνων, την Ακαδημία Αθηνών, στα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα και στις επιστημονικές βιβλιοθήκες της χώρας. Μετά τον πρώτο χρόνο κυκλοφορίας το πλήρες τεύχος αναρτάται στην ιστοσελίδα της Σχολής.